Wok To Box - Ázsiai Wok ételek - Debrecen - Kiszállítás

PIZZABROKER.HU

Általános szolgáltatási feltételek és adatvédelmi szabályok

 1. Az internetes oldal üzemeltetője a STEGA SYSTEM Kft. ( cím: 4024 Debrecen, Kossuth utca 55., cégjegyzékszám: 09-09-017541, képviselő: Arnódi Róbert vezető fejlesztő), továbbiakban Szolgáltató.
 2. Az oldal lehetővé teszi , hogy a házhozszállítással foglalkozó éttermek, feltöltsék az étlapjukat, azt folyamatosan karbantartsák. Az oldalon a vevőknek lehetősége van az étlapról rendelni, a rendelésüket megerősíteni, azt online módon kifizetni bankkártya, SZÉP-kártya segítségével.
 3. A megrendelt termékek vonatkozásában adásvétel az étterem és a vevő között jön létre. A Szolgáltató csak az adásvétel létrejöttéhez szükséges internetes felületet biztosítja
 4. A Szolgáltató semmilyen értelemben nem felelős a termékszolgáltatással kapcsolatos minőségi, mennyiségi, szavatossági igényekkel szemben. Ezeket a termékszolgáltatást nyújtó étterem felé kell közvetlenül benyújtani.
 5. A Szolgáltató jogosult az internetes oldalt fejleszteni, átalakítani, ideiglenesen szüneteltetni.
 6. A Szolgáltató nem felelős az oldal használatával vagy elérhetőségével kapcsolatos esetlegesen keletkezett károkért, az oldalon megjelenített információk helyességéért.
 7. A Szolgáltató a rendszer használatáért a vevőknek semmiféle díjat vagy jutalékot nem számít fel.
 8. A szolgáltató a rendszer működése során a felhasználókkal kapcsolatosan birtokába került szemé¬lyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályok, különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tör¬vény szerint kezeli.
 9. A szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás céljá¬hoz igazodóan, a annak sikeres elérésé¬hez szükséges mértékben használja fel. A szolgáltató az éttermek felé csak a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja. A rendszer¬ben jelzett módon az éttermeknek továbbításra kerülő adatokon, továbbá a felhasználó hozzájá¬rulásával nyilvánosságra hozott adatokon kívül a szolgáltató a személyes adatokat harmadik sze¬mélyek számára nem teszi elérhetővé.
 10. A Szolgáltató a vevők személyes adatait a tőle elvárható gondossággal kezeli. Védi azokat külső támadástól, és olyan belső adatkezelési szabályokat alkalmaz, aminek segítségével megakadályozható az illetéktelen adathozzáférés.
 11. A Szolgáltató a sikeres termékértékesítések érdekében jogosult a regisztrált vevőket emailben illetve mobiltelefon üzenetben megkeresni marketing ajánlatokkal. A vevő az ügyfélszolgálat elérhetőségén keresztül kérheti a további megkeresések megszüntetését.
 12. A szolgáltató a rendszert a hatályos magyar jogszabály, különösen a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alatt működteti.